Boligerne


Æblehaven er en rækkehusbebyggelse med i alt 30 ældrevenlige boliger i tre størrelser, på henholdsvis 85, 95 og 110 m2 .


Hver størrelse bolig findes i flere varianter og nedenfor er en planskitse over Æblehaven med tegninger af udvalgte boliger. Længere nede er der nogle fotos fra en bolig. Hver bolig har en baghave som er beboerens og en forhave som er fællesareal, men som beboeren skal holde. Ved hver bolig er der opført enkelt- eller dobbeltcarporte som falder ind i byggeriet. Boligerne må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form. Det er forbudt at holde husdyr; førerhund er naturligvis tilladt. Bestyrelsen kan dispensere fra forbuddet og ved indflytning er det tilladt at medbringe en kat eller hund, som ikke må erstattes ved dyrets bortgang.


Ud over boligerne er der et fælleshus, Kærnehuset, med plads til 40 personer og et værelse hvor to personer kan overnatte. Beboerne kan leje Kærnehuset til private fester, overnattende gæster o.l. Bag Kærnehuset er der et udhus, hvor der er græsslåmaskiner, have- og andre redskaber samt et lille værksted, som alt sammen er fælles og som beboerne kan bruge.


Priserne på andelene bliver fastsat på den årlige ordinære generalforsamling, for tiden ud fra anskaffelsesprisen ifølge Andelsboligforeningsloven § 5, stk. 2, litra a. På generalforsamlingen i 2024 blev priserne fastsat til 480.855 kr. for 85 m2, 526.105 kr. for 95 m2 og 593.980 kr. for 110 m2. De er udgangspunkt for fastsættelsen af de enkelte boligers maksimale pris efter en vurdering af deres forbedringer, mangler og vedligeholdelsesstand.

 

Boligafgiften er sidst ændret på generalforsamlingen i 2024 til 4.180 kr/md for 85 m2, 4.655 kr/md for 95 m2 og 5.367 kr/md for 110 m2. Hertil kommer forbrug og andre lignende udgifter.


Det kan i den forbindelse oplyses, at Æblehaven har en bygningsforsikring der dækker sædvanlige bygningsskader i de enkelte boliger, som f.eks. skjulte rørskader, kummeskader, skader på glaskeramiske kogeplader m.m. Det kan videre oplyses, at boligerne opvarmes med fjernvarme med afregning direkte til Svendborg Fjernvarme. Endelig kan det oplyses at der er lagt kabler ind til tv og bredbånd ligesom der er mulighed for fibernet.Planskitse og tegninger af boligerne


Fotos fra en af boligerne